BIFF&BIL 2015 – Newsletter Vol.9

edm4_th_09 edm4_th_02

Catching the Creative Spirit

งานแสดงสินค้าแฟชั่นและงานแสดงสินค้าเครื่องหนังแห่งภูมิภาค

ความสำเร็จผ่านไปแล้วสำหรับงานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง Bangkok International Fashion Fair and Bangkok International Leather Fair หรืองาน BIFF&BIL ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และการเป็นศูนย์รวมเทรนด์แฟชั่นชั้นนำแห่งอาเซียนสู่ระดับนานาชาติ ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2558 ภายใต้แนวคิดใหม่ “Catching the Creative Spirit” ที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงจุดแข็งของผู้ประกอบการ SMEs และ นักออกแบบของไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับเทรนด์แฟชั่นโลกและการมีศักยภาพของอุตสาหกรรมแฟชั่นและเครื่องหนังที่ครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำ ที่นำเสนอให้ผู้ซื้อจากทั่วโลก

edm4_th_03

การจัดโซนแสดงสินค้าใหม่ (Zoning) : มุ่งเน้นความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า

งาน BIFF&BIL 2015 ในครั้งนี้ มีการจัดโซนแสดงสินค้าใหม่แตกต่างจากการจัดงานในปีที่ผ่านมา เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ใหม่ของงาน โดยปรับโซนแสดงสินค้าใหม่เป็น 4 โซน คือ The Salon-Business Attire, The Street-Casual Fashion, The Heritage-สินค้าที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง และ The Source-วัตถุดิบที่ใช้ในแฟชั่น ทำให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการและเวลาที่มีจำกัดในการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นการจัดแบ่งโซนสินค้าใหม่ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมงานในโซนต่างๆ โดยเฉพาะ The Source และ The Street ซึ่งยอมรับว่าสินค้าที่นำมาจัดแสดงมีความโดดเด่นและได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานมากขึ้นกว่าเดิม และยังทำให้แบรนด์ของตนเองเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วย

edm4_th_04

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิ่งทอและแฟชั่นกับญี่ปุ่นภายในงาน

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม (Ministry of Economy, T rade and Industry หรือ METI) ประเทศญี่ปุ่น ผลักดันผู้ประกอบการทางสิ่งทอในระดับ B to B และ B to C ของทั้งสองประเทศ เพื่อสร้างโอกา สให้ผู้ประกอบการผ้าผืน และเสื้อผ้าของไทยแฟชั่น มีโอกาสในการขายสินค้าผ่านช่องทางใหม่บนเว็บไซต์แบรนด์ที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น การเปิดตัวหน้าเว็บไซต์ https://kieitokyo.com/creativecrossing ภายในงานภายใต้แนวคิด Creative Crossing ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและก้าวสำคัญในการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการค้าสินค้าแฟชั่นและ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น

edm4_th_05

สนับสนุนพลังสร้างสรรค์ใหม่ๆ เดินหน้าสู่เวทีแสดงสินค้าแฟชั่นระดับโลก

งาน BIFF&BIL 2015 นี้ได้เปิดโอกาสให้นักออกแบบรุ่นใหม่ก้าวไปสู่เวทีแฟชั่นโลก โดยผู้จัดงาน Who’s Next และ Première Classe ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าแฟชั่นระดับโลกจากกรุงป ารีส ประเทศฝรั่งเศส มาเฟ้นหาดีไซเนอร์รุ่นใหม่จากโซน Designers’ Room ซึ่งเป็นกลุ่มที่เปี่ยมด้วยพลังทางความคิดสร้างสรรค์และผลงานที่โดดเด่นจำนวน 9 แบรนด์ ไปแสดงผลงานใน งาน Who’s Next & Premièr e Classe ณ กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายนนี้

edm4_th_06

พบกับนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ ทันกับกระแสแฟชั่นโลก

การจัด Trend Forums ครั้งแรกของงานเพื่อสร้างกระแสเทรนด์แฟชั่นของไทย และ การพัฒนาการออกแบบและนวัตกรรมใหม่ภายใต้โครงการ Work Shop Project ล้วนได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานไม่แพ้กิจกรรมอื่นๆ แบรนด์ที่ได้เข้าร่วม Work Shop ได้แก่ แบรนด์ Eleganza พัฒนาวัตถุดิบหนังใหม่โดยใช้งานถักผสมในการออกแบบ และเพิ่มการผสมผ้าเส้นใยธรรมชาติในกระเป๋าหนัง แบรนด์ S.T. Sea Star Leather Co., Ltd สินค้าเครื่องหนัง พัฒนาการดัดหนังปลากระเบนด้วยความร้อนเป็นวัสดุตกแต่งเช่น ดอกกุหลาบ บริษัท เพียรกุศล ไหมและฝ้าย จำกัด นำกระดาษสา และใบตองตึงมาเคลือบในการตัดเย็บเสื้อผ้า และกระเป๋าเช่นเดียวกับโซนพิเศษอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความตื่นตัวของทั้งผู้ประกอบการไทย และการสนับสนุนจากภาครัฐไม่ว่าจะเป็น ECO Fashion ที่กำลังเป็นกระแสสำคัญในตลาดแฟชั่นและแฟชั่นสำหรับผู้สูงอายุ โดยบริษัท เพียรกุศลไหมและฝ้ายจำกัด ได้พัฒนางานออกแบบเนื้อผ้าฝ้ายแบบ ECO ให้สวมใส่ส บายเพื่อจับกลุ่มลูกค้า 60 UP นอกจากนี้ยังมีการนำนวัตกรรมให้บริการจับคู่ธุรกิจแบบใหม่มาใช้ในงานโดยจับคู่ One-Stop-Supply Chain Integrated Business Matching ระหว่างผู้ผลิตผ้าผืนกับผู้ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป (OEM) ให้กับผู้ซื้ออย่างครบวงจร

edm4_th_07

ตอกย้ำความสำเร็จของภาพลักษณ์งานแสดงสินค้าแฟชั่นแห่งอาเซียน

BIFF&BIL 2015 ที่มีการปรับภาพลักษณ์ใหม่นี้ได้รับผลสำเร็จจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมแสดงสินค้ามากขึ้น จากปีที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งสิ้น 514 บริษัท 833 คูหา ซึ่งมากกว่าปีท ี่ผ่านมาถึง 18.43% และมีผู้ประกอบการรายใหม่กว่า 183 บริษัท
• ผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่เข้าร่วมงาน มีทั้งในกลุ่มอาเซียน และเอเชีย เช่น อินโดนีเซีย พม่า ญี่ปุ่น จีน อินเดีย บังคลาเทศ เกาหลีและในกลุ่มยุโรป เช่น สเปน เยอรมัน อิตาลี รวมกว่า 15 ประเทศ 71 คูหา
• นอกจากนี้ยังมีผู้ซื้อ ผู้เข้าชมงานจากต่างประเทศ 954 ราย มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว 39.68% และผล สำเร็จจากการซื้อขายภายในงานมีการจับคู่ทางธุรกิจถึง 202 คู่ เกิดยอดสั่งซื้อทันทีภายในงานกว่า 32 ล้านบาท และคาดว่าจะมีการสั่งซื้อภายใน 1 ปี มูลค่าไม่ต่ำกว่า 1,328 ล้านบาท

edm4_th_08

เตรียมพบกับความยิ่งใหญ่และความหลากหลายของสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนังที่มีความท้าทายและเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์อีกครั้ง ในงาน BIFF&BIL 2016… เผยโฉมรูปแ บบใหม่ 9-13 มีนาคม 2559 ณ อาคารแสดงสินค้าชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

edm9_th_09

SHARE